Get started with React.js, Redux (Vietnamese)

react

TÓM TẮT KHÓA HỌC:

Mình xây dựng khóa học này hoàn toàn miễn phí với mục đích ôn tập, hệ thống lại kiến thức của bản thân sau một khoảng thời gian đã làm việc với React.js, Redux, Flux. Các bạn sinh viên còn đang đi học hoặc các bạn mới ra trường, nếu muốn được học offline, có người ra bài tập, rồi có người kiểm tra, đánh giá, góp ý, hoặc các bạn muốn thực hành trên những dự án thực tế thì liên hệ mình nhé
SĐT: 0344820000
Email:hr@kickoff.tech

NỘI DUNG:

  1. Comming soon

Nguồn tham khảo:
https://www.udemy.com/react-the-complete-guide-incl-redux/